ลุ้นต่อที่ 1 เลือกสุดยอดมอเตอร์ไซค์ตามสไตล์คุณ
ทุกสิทธิ์ที่ร่วมลุ้นต่อที่ 1 ยังได้ลุ้น CB150R จำนวน 3 คัน ทุกสัปดาห์